Jak na osobní bankrot

oddluženíPřetrvávající finanční krize, rostoucí nezaměstnanost i malé povědomí lidí o finančních pojmech a snadno dostupné nebankovní úvěry. To vše lze považovat za důvody, proč se stále víc lidí dostává do vážných finančních problémů. Od ledna 2008 existuje právní způsob, jak bludný kruh půjček a splátek věřitelům opustit. Tato možnost, jak se dostat z na první pohled bezvýchodné finanční situace, se nazývá osobní bankrot a počet osob, které tuto možnost již využili, se zvyšuje.

Insolvenční zákon 182/2006 Sb.upravuje způsob řešení úpadku fyzické osoby – dlužníka. Pro povolení osobního bankrotu neboli oddlužení je nutné splnit podmínky stanovené zákonem. To umožňuje jednotlivcům začít znovu a lépe, bez toho, aby museli celý život plně splácet své předešlé dluhy. Nároky věřitelů jsou tedy uspokojeny pouze z části, zbytek dlužné částky je dlužníkovi odpuštěn. Prvním krokem k vyhlášení osobního bankrotu je podání návrhu na krajský soud v místě bydliště dlužníka. Vyhlášení osobního bankrotu je pro dlužníka mnohem lepším řešením než prodej majetku dlužníka v konkurzu a zbytek dlužné částky musí dlužník dále splácet. Po vyhlášení osobního bankrotu musí dlužník po dobu 5 let splácet část dluhu podle stanoveného splátkového kalendáře, ale nepřijde o svůj majetek a  zbytek dluhů je mu odpuštěno.

Prvním krokem vedoucím k osobnímu bankrotu je insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení. Tato žádost musí obsahovat: a. Označení dlužníka

 1.  Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek, nebo hrozící úpadek dlužníka
 2.  Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 3.  Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
 4.  Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení (osobním bankrotu) obdrží nezajištění věřitelé dlužníka, tj. musí uvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, že hodnota plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů bude vyšší než 30 % hodnoty pohledávek.
 5.  Dlužník musí navrhnout způsob oddlužení nebo sdělit, že takový návrh nepodává
 6.  Sdělení zda dlužník žádá o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek při osobním bankrotu. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot) uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku.
 7. Uvedení údajů o insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, které byly v případě dlužníka vedeny v posledních 5 letech
 8. Údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
 9. Prohlášení, že dlužník není podnikatelem
 10. Prohlášení dlužníka, že údaje uvedené v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé
 11.  Uvedení rozsahu vyživovacích povinností dlužníka, neboť tato informace má dopad na výši částky, kterou lze dlužníku srazit v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
 12. Označení důkazů, kterých se dlužník ve svém návrhu na osobní bankrot domáhá

Ustanovení § 104 odst. 1 insolvenčního zákona upravuje, které přílohy musí žádost o osobní bankrot obsahovat. Závisí vždy na konkrétní situaci dlužníka.  Hlavními přílohami bývá úplný a přesný seznam závazků s uvedením svých věřitelů a listinné důkazy o dluzích.  Dale pak seznam majetku včetně pohledávek s uvedením svých dlužníků s údaji o době pořízení majetku, pořizovací ceně a odhadech obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu,  výpis z rejstříku trestů dlužníka, který nebude starší než 3 měsíce či listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky.

Pokud potřebujete s vyhlášením osobního bankrotu pomoci, můžete využít online aplikace na stránkách www.oddluzteme.cz a nechat si pomoci vypracovat návrh na oddlužení zdarma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zboží a služby se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *