Listina základních práv a svobod

I v jednadvacátém století jsou v některých zemích potlačována přirozená lidská práva. Možná si často ani neuvědomuje, jaké máme štěstí, že žijeme právě tady a již více než dvacet let máme demokracii.

Měla by být dodržována alespoň základní práva každého člověka. Ta udává Listina základních práv a svobod, která mimo jiné udává svobodu myšlení, projevu a náboženského vyznání či svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby a právo na vzdělání a o vině a trestu rozhoduje pouze soud. To je pouze obsah několika ze 44 článků Listiny základních práv a svobod uspořádaných do 6 hlav. Hlava první obsahuje obecná ustanovení, hlava druhá uvádí základní lidská práva a svobody, hlava třetí se týká práv národnostních menšin, hlava čtvrtá udává hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá udává nárok na právní  ochranu, hlava šestá upravuje společná ustanovení.

Hlava první

Už první článek v podstatě shrnuje obsah a udává podstatu Listiny základních práv a svobod: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Základní listina práv a svobod omezuje uplatňování státní moci pouze na způsoby ustanovené zákonem. Možná vás překvapí, že rčení co není zakázáno, je povoleno má svůj základ právě v druhém článku Listiny základních práv a svobod. Právní stát – demokratické zřízení země – je rovněž dáno listinou základních práv a svobod. Již v první hlavě je také dána rovnost pohlaví, ras, barev pleti, jazyka, víry a náboženství, smýšlení, národního nebo sociálního původu, národností i etnických menšin, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Podle ústavy ČR je Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. součást ústavního pořádku České republiky a upravuje vztah mezi státem a jednotlivcem. Pouze některá práva a svobody jdou ruku v ruce s občanstvím.

Podívat se na plné znění a jednotlivé články vám umožní Listina základních práv a svobod pdf.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavosti se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *