Slovník pojmů

APRC

Jde o zkráceninu anglických slov Annual Percentage Rate of Charge. Toto číslo zohledňuje veškeré platby spojené s hypotékou. Supluje RPSN u spotřebitelských úvěrů.

AdSense

Jde o partnerský program vyhledávače Google. Na vašich stránkách budou umístěny odkazy. Pokud některý ze čtenářů uskuteční proklik, bude vám započítána provize. Výše provize se odvíjí od počtu konkurence v daném oboru.

BONITA

Jde o schopnost splácet úvěry. pokud si půjčujete od banky, bude posuzovat vaši bonitu.

EMBOSOVANÁ PLATEBNÍ KARTA

Jde o platební kartu, se kterou lze platit, vybírat z bankomatu a navíc platit přes Internet.

FIXACE

Doba, ve které je jasně daná úroková sazba. Doba fixace je většinou na 1-5 let. V době lámání fixace lze půjčku předčasně splatit nebo ji přesunout do jiného peněžního ústavu.

INKASO

Jde o způsob pravidelných plateb, které nemusí být každý měsíc stejné. využívá se zejména při platbě paušálu za telefon. Inkasní platbu musíte v bance povolit a kopii opotvrzení deslat operátorovi. Na účtě musíte mít dastatek finančních porstředků pro strhnnutí dané částky. Vždy si v bance zařiďte limit pro inkasní platby.

KOMODITA

Jde o výrobky a suroviny hmotné povahy. Jsou cenné a obchodované i na světových trzích. Především jde o suroviny, energie a potraviny (pšenice) ale i některé průmyslové výrobky.

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná-podnikatel na základě živnostenského oprávnění

P.A.

Je to zkrácenina latinských slov per annum a znamená ročně nebo za rok. Tato zkratka se používá zejména při uvádění úrokových sazeb. Úvěr na 6% p.a. znamená, že si peníze půjčujete s úrokem 6 % ročně.

PLNÁ MOC

Jde o jednostranný právní úkon, který musí být s úředně ověřenými podpisy zmocnitelem (ten, kdo dává plnou moc) a zástupcem, neboli zmocněncem. Smlouva musí obsahovat účel plné moci a dobu, do kdy je platná. Lze ji také vystavit na dobu neurčitou.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Toto číslo představuje úrok a dále všechny poplatky (poplatky za vedení účtu a další náklady). Jde o procento z půjčované částky,kterou musí dlužník zaplatit při řádném splácení. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Systém ERP

Zkratka ERP (Enterprise Resource Planning) nemá v češtině přesný ekvivalent. V Podstatě ale jde o komplexní informační systém, který pokrývá všechny činnosti od výroby, dodavatele a odběratele až po řízení lidských zdrojů. Tento systém dodává všechny data potřebná pro rozhodování vedení firem. Nejde jen o dostupnost informací, ale všechny informace musí být dostupné včas a přesně v takové podobě, která je nutná.

Finanční poradenství

U nás nemá příliš dlouhou historii, ale rozhodně bychom se podobným službám bránit neměli. Jejich hlavní výhodou je, že jsou zdarma. Finanční poradci po vás nikdy nesmějí chtít peníze za poskytované služby. Nepleťte si proto finanční a daňové poradce. Bohužel u nás není pojem finanční poradce nijak právně ošetřen, proto si vždy zkontrolujte, zda jde o zástupce více (v lepším případě mnoha) finančních institucí, bank a pojišťoven … Více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *